HISTORIA WIKTORII...

Urodziła się w 27 tyg. ciąży z wagą 980 g, kilka miesięcy walczyła o życie, m.in z powodu: krwawienia okołodokomorowego, niedokrwistości, niewydolności oddechowej, martwiczego zapalenia jelit, retinopatii wcześniaczej, mechanicznego uszkodzenia płuc.


Obecnie Wiktoria ma prawie 9 lat i zdiagnozowane:

   mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego z przewagą strony    prawej,

   autyzm,

   opóźnienie rozwoju psychoruchowego, różnowzroczność.

Jest pod stałą opieką neurologa, laryngologa, pulmonologa, okulisty, ortopedy, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, cały czas jest intensywnie rehabilitowana.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób Wiktoria dostała wielką szansę – możliwość diagnostyki i leczenia w Instytucie Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, jednym z najlepszych na świecie ośrodków zajmujących się badaniem mózgu. Zastosowano tam leczenie metodą mikropolaryzacji ośrodkowego układu nerwowego. Efekty tej terapii były zaskakująco dobre. Postępy jakie poczyniła nasza córka od momentu, w którym rozpoczęliśmy leczenie w Sankt Petersburgu:

- dziecko jest w pełni kontaktowe,

- poprawiła się koncentracja,

- sprawnie chodzi, biega, skacze,

- mówi (wymaga jeszcze poprawek logopedycznych ale w sumie jest super),

- chętnie uczy się wierszyków, próbuje śpiewać :)

- uczy się literek i cyferek (tu jednak trafiamy na pewien opór)

- próbuje radzić sobie z codziennymi czynnościami, tj. ubieranie, jedzenie, toaleta.

 

Zdajemy sobie sprawę, że nasza córka nie jest zdrowa i nigdy nie będzie ale mocno wierzymy (wspierani przez lekarzy i terapeutów), że uda jej się osiągnąć samodzielność.

 

Dziękujemy Wam za wsparcie, za szczodrość, za SERCE.

POMÓŻ WIKTORII PRZEKAŻ 1% PODATKU

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać: nazwę OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS:  0000037904, a w polu "Informacje uzupełniające”: 10035, Wiktoria Radziwon